Kunstgebit kosten

Kunstgebit kosten

Tandprothetische Praktijk Van der Kooi is de kennis en ervaring voor het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit die uit de mond zijn te nemen. Voor een volledig kunstgebit is geen verwijzing nodig vanuit de tandarts. Een kunstgebit is een ingrijpende verandering en is belangrijk voor het kauwen en spreken. Bij het plaatsen van een kunstgebit worden vaak eerst de kiezen getrokken waarna de tanden een paar weken later verwijderd worden. In sommige gevallen plaatsen wij direct het kunstgebit na het trekken van alle kiezen en tanden. Hierbij gaat het vaak om een immediaat gebitsprothese. In onze praktijk vertellen we u graag meer over de mogelijkheden en de behandelduur van een nieuw kunstgebit.

Het is fijn om te weten welke kunstgebit kosten vergoed worden bij het nemen van een kunstgebit. Zo kunt u met een gerust hart een nieuw kunstgebit laten aanmeten zonder dat hier extra kosten achterweg komen.

Kunstgebit kosten vergoed uit basisverzekering

Een kunstgebit wordt door de tandarts basisverzekering bij veel verzekeraars volledig vergoed. Houd echter rekening met de onderlinge verschillen van de verzekeraars. Veel verzekeringen geven u bijvoorbeeld ook recht op 75% vergoeding van de kosten van een volledig kunstgebit. Afhankelijk van de verzekering waar u bij zit is dat eens in de vijf of acht jaar. De zorgverzekeraar kan in dit kader zelf het termijn bepalen. Daarnaast geldt vaak een vergoeding van 100% voor de reparaties die vereist zijn. Houdt rekening met de volgende voorwaarden:

Totale kunstgebit kosten

De kunstgebit kosten verschillen per uitgevoerde behandeling. De kosten zijn onder andere afhankelijk van het aantal kiezen en tanden die getrokken moeten worden en de daarbij te plaatsen gebitsprothese. Daardoor is het per situatie verstandig om na te gaan of een aanvullende tandverzekering bepaalde kosten dekt die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Per verzekeraar zit hier, zoals eerder vermeld, enig verschil in waardoor het verstandig is om van tevoren contact op te nemen met uw verzekeraar. Weeg bijvoorbeeld ook de kosten van de maandelijkse premie af tegen de kosten van een eigen bijdrage. Als u nog geen kunstgebit draagt kan het aantrekkelijk zijn om een aanvullende verzekering te nemen totdat de kiezen en tanden zijn getrokken en de prothese is geplaatst. Mocht u al een kunstgebit dragen dan is het vaak niet zinvol om een extra verzekering af te sluiten omdat de kosten die achteraf nog gemaakt moeten worden vaak al vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kosten van een kunstgebit kunt u contact opnemen met onze praktijk en uw zorgverzekeraar. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Meer informatie over de kosten van een kunstgebit?

0519 - 297585
U kunt natuurlijk ook contact opnemen via onze contactpagina
Neem vrijblijvend contact op