Implantaten

Implantaten plaatsen

Draagt u al lang een kunstgebit? Misschien gaat uw gebitsprothese dan wel steeds losser zitten. Dat komt doordat de onderkaak/rand slinkt. Een loszittende gebitsprothese kan pijn veroorzaken. Soms is het een goede oplossing om implantaten te nemen.

Een implantaat is een kunstwortel. Die wordt in de kaak geplaatst op de plek waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Uw kunstgebit wordt op de implantaten bevestigd. Het grote voordeel: ze bieden houvast aan uw gebitsprothese. Die zit voortaan weer goed vast. U heeft voor een compleet gebit slechts twee of vier implantaten nodig.

Samenwerking met kaakchirurg

De tandprotheticus werkt bij het aanbrengen van een implantaat samen met een kaakchirurg en een tandarts-implantoloog. De tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel, ofwel het kunstgebit. De kaakchirurg of de tandarts-implantoloog plaatst de implantaten in de kaak.

U maakt ongeveer zes afspraken met de tandprotheticus. Die zijn onder meer bedoeld om zorgvuldig het kunstgebit aan te meten op de implantaten. Nadat de implantaten zijn ingebracht, heeft uw bot zes tot twaalf weken nodig om vast te groeien rond het implantaat. U kunt weer onbezorgd lachen, eten en praten.

Een implantaat is gemaakt van titanium dit wordt niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

De procedure voor een implantaat

De tandprotheticus en tandarts- implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u verwezen naar de tandarts- implantoloog. Als u geïmplanteerd bent dan zal de tandarts- implantoloog de tandprotheticus inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken.

Hoe lang gaan implantaten mee?

Afhankelijk van de kwaliteit van het implantaat kan deze tientallen jaren meegaan. Daarnaast is uw mondgezondheid ook een bepalende succesfactor. Voor uw implantaten geldt het zelfde als uw natuurlijke gebit, het heeft goed onderhoud nodig. Daarom wordt het zeer aangeraden naar uw periodieke controles bij de tandarts te gaan.

Daarnaast spelen ook uw lichamelijke gezondheid en gewoontes, zoals knarsetanden, een belangrijke rol in de levensduur.

Meer informatie over implantaten?

0519 - 297585
U kunt natuurlijk ook contact opnemen via onze contactpagina
Neem vrijblijvend contact op