Implantaten in de onderkaak

Implantaten in de onderkaak

Heeft u implantaten in de onderkaak nodig? Tandprotheticus Van der Kooi kan u hiermee helpen, dit gebeurt in samenwerking met een kaakchirurg. Van der Kooi kan u, met haar 25 jaar ervaring, uitstekend van dienst zijn. Tandprotheticus Van der Kooi heeft vestigingen in Dokkum en Leeuwarden.

Implantaten in de onderkaak

Bij het langdurig dragen van een kunstgImplantaten in de onderkaak behandelingebit, bestaat de kans dat de gebitsprothese losser begint te zitten. De oorzaak is dat de onderkaak/rand slinkt. Dit kan pijn veroorzaken, het kan daarom goed zijn om implantaten te overwegen. Een implantaat kan worden vergeleken met een kunstwortel. Het is een soort van schroef, die de plaatst van een tand of kies inneemt. Implantaten zijn gemaakt van het materiaal titanium, dit materiaal wordt niet afgestoten door het lichaam. Een implantaat biedt houvast voor een kunstgebit, brug of kroon. Naast implantaten bieden wij ook onderstaande diensten:

Samenwerking met een kaakchirurg

Bij de behandeling van een implantaat, werkt de tandprotheticus nauw samen met de kaakchirurg. De kaakchirurg verzorgt het plaatsen van de implantaten in de onderkaak en de tandprotheticus is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het kunstgebit. Het plaatsen van de implantaten gebeurt onder plaatselijke verdoving. In totaal zijn er ongeveer zes afspraken nodig met de tandprotheticus, dit is nodig om het kunstgebit aan te meten op de implantaten.

Behandeling

In de meeste gevallen start het traject met een consult bij de tandprotheticus, uw mond wordt beoordeeld en het behandelplan wordt met u besproken. Vervolgens krijgt u een doorverwijzing naar de kaakchirurg, deze plaatst de implantaten in de onderkaak. Het bot heeft ongeveer zes tot twaalf weken nodig om vast te groeien rondom het implantaat. Zodra de implantaten bevestigd zijn door de kaakchirurg, zal deze u weer terugverwijzen naar ons. Wij kunnen dan beginnen met het maken van uw kunstgebit.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Tandprotheticus Van der Kooi of maak gelijk een afspraak via 0519-297585 of info@tppvdkooi.nl.

Meer informatie over implantaten in de onderkaak?

0519 - 297585
U kunt natuurlijk ook contact opnemen via onze contactpagina
Neem vrijblijvend contact op